Nieuws

Algemene Ledenvergadering 21 maart

Rob van Dal

Meepraten over de stand van zaken bij UVV Tennis en over wijzigingen in 2019, bijvoorbeeld in de contributie? Kom dan naar de algemene ledenvergadering (ALV), de jaarlijkse vergadering waar alle stemgerechtigde leden hun standpunt kenbaar kunnen maken! De ALV vindt dit jaar plaats op donderdag 21 maart, om 19.30 uur in de vergaderzaal van Sporthal De Paperclip. Alle seniorleden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

In de bijlagen tref je de agenda aan, alsmede de notulen van de ALV van vorig jaar.

Mocht je verhinderd zijn, maar wel je stem willen uitbrengen, machtig dan één van de leden van wie je weet dat hij of zij wél aanwezig is, om namens jou te stemmen. Dat kun je eenvoudig doen door een mail te sturen aan Jan den Oudsten, de penningmeester: penningmeester-tennis@asvuvv.nl en daarin te melden wie je machtigt om jouw stem in te brengen.

Hopelijk tot 21 maart. Mocht je op voorhand al vragen of opmerkingen hebben over de ALV, neem dan contact op met de voorzitter, Rob van Dal, via voorzitter-tennis@asvuvv.nl of 06-23896218.

https://www.uvvtennis.nl/f/files/download/documenten/alv/agenda/agenda-alv-21-3-2019.pdf

https://www.uvvtennis.nl/f/files/download/documenten/alv/agenda/notulen-alv-2018.docx

Sponsoren

  • Ester2improve
  • Intersport
  • BTA

Realisatie: verenigingenweb