Algemene ledenvergadering op 4 juli

20 juni 2022

Op maandag 4 juli om 19:30 vindt de algemene ledenvergadering plaats in de bestuurskamer boven bij de kantine. Na afloop van de vergadering is er een borrel in de kantine boven op kosten van UVV. De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Terugblik 2021
 3. Financiën 2021
 4. Vooruitblik 2022
 5. Begroting 2022
 6. Veranderingen tennisles
 7. Benoemen nieuwe penningmeester
 8. Contributieverhoging
 9. Voortbestaan UVV Tennis
 10. Rondvraag
 11. Sluiting + borrel

Net als vorig jaar staan we ook nu voor een aantal belangrijke beslissingen die voor ons allemaal van belang zijn. Zoals we vanuit het bestuur al een tijdje hebben aangekondigd zijn we hard op zoek naar een nieuwe penningmeester. Loes zal ons per 1 juli a.s. verlaten waardoor wij verplicht zijn om tijdens de komende ALV op 4 juli een vervanger te benoemen. Kandidaten kunnen zich aanmelden, of worden voorgedragen, bij Mike van Roermund (voorzitter) of William van Schaik (secretaris).
Ook op het gebied van de tennislessen zullen er veranderingen gaan plaatsvinden die we graag met jullie delen.

Wij kijken ernaar uit om zoveel mogelijk van jullie te zien op 4 juli en de avond gezellig af te sluiten met een borrel boven in de kantine. 

Voor een ieder die agendapunten of stukken wilt inbrengen voor de vergadering, dit kan tot en met maandag 27 juni via de e-mail: [email protected].

Nieuwscategorieën