Lidmaatschap

UVV Tennis kent geen wachtlijsten om lid te worden en aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.  

LET OP: Tennislessen zijn niet bij een lidmaatschap bij UVV Tennis inbegrepen. Wilt u ook tennislessen nemen? Klik dan hier voor meer informatie.

Soorten lidmaatschap
UVV tennis kent verschillende soorten lidmaatschappen. Onderstaande tabel biedt daarvan een overzicht, inclusief de contributiebedragen op jaarbasis. Deze bedragen gelden voor het speelseizoen van 1 april 2019 t/m 31 maart 2020

Soort lidmaatschap Contributie   Speelrecht
Regulier senioren (18+) 175,00   Op elk moment speelgerechtigd
Daglid senioren (18+) 90,00   Op maandag t/m vrijdag tot 18:00 uur
Jongeren (13 t/m 17 jr) 75,00   Op elk moment speelgerechtigd
Jeugd (t/m 12 jr) 52,50   Maandag t/m vrijdag tot 18:00 uur, zondag tot 12:00 uur. Indien banen vrij op zondag tot 18:00.
Niet spelend lid 0,00   Geen speelrecht, wel onderdeel ledenbestand
Donateur Naar keuze   Geen speelrecht


Om te bepalen of een lid in de categorie jeugd, jongeren of senioren valt, wordt het jaar waarin je de leeftijd bereikt als uitgangspunt gebruikt. Wijzigingen hierin zullen automatisch door de ledenadministratieworden verwerkt. In alle andere situaties waarbij een lid wenst te veranderen van soort lidmaatschap, kan dit alleen door tijdig een bericht te sturen aan de ledenadministratie (uiterlijk op 31 december voorafgaand aan nieuw speelseizoen). 

Contributiehoogte bij aanvang lidmaatschap na 1 april
Het reguliere verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart. De contributiebedragen voor het lidmaatschap zijn hierop gebaseerd. De beleidslijn is dat leden op elk moment van het verenigingsjaar lid kunnen worden; de contributie wordt daarop aangepast. Hiervoor wordt een staffel gehanteerd. Daarbij is uitgegaan van het jaarbedrag: per kwartaal is dat naar rato aangepast.

Ingangsdatum lidmaatschap Regulier 
senioren
Daglid
senioren
Jongeren
13 t/m 17 jaar
Jeugd
t/m 12 jaar
1 – 30 apr € 175 € 90 € 75 € 52,50
1 – 31 mei € 175 € 90 € 75 € 52,50
1 – 30 jun € 175 € 90 € 75 € 52,50
1 – 31 jul € 130 € 67 € 57 € 40,00
1 – 31 aug € 130 € 67 € 57 € 40,00
1 – 30 sep € 130 € 67 € 57 € 40,00
1 – 31 okt € 88 € 45 € 38 € 27,00
1 – 30 nov € 88 € 45 € 38 € 27,00
1 – 31 dec € 88 € 45 € 38 € 27,00
1 – 31 jan € 44 € 23 € 19 € 13,00
1 – 28 feb € 44 € 23 € 19 € 13,00
1 – 31 mrt € 44 € 23 € 19 € 13,00


Lidmaatschap beëindigen
Je lidmaatschap beëindigen kan aan de hand van dit formulier en moet vóór 31 december bij de ledenadministratie doorgegeven zijn. Bij te late afmelding, dus na 31 december, is opzegging nog steeds mogelijk, maar wordt een bedrag van € 20,- in rekening gebracht, vanwege een afdracht aan de KNLTB. Bij een afmelding na 31 maart, wordt het gehele contributiebedrag voor het nieuwe seizoen in rekening gebracht.

KNLTB-pas
De ledenadministratie zorgt voor aanlevering van je gegevens bij de KNLTB, en vraagt – zodra het inschrijfformulier inclusief de machtiging voor de contributiebetaling en een pasfoto binnen is – de KNLTB-pas aan. Het duurt ongeveer 3-4 weken voordat de KNLTB-pas gereed is. Een uitzondering hierop is in de maanden januari t/m maart, want dan worden geen passen meer uitgeleverd. De pas komt binnen bij de ledenadministratie van UVV tennis; deze zal contact opnemen voor de overhandiging. De pas wordt uiteraard alleen uitgereikt als de contributiebetaling goed is verlopen.

Met de ledenpas kun je vervolgens gebruik maken van het digitale afhangsysteem van de vereniging. Eveneens geeft de pas toegang tot de wachtruimte van UVV Tennis.

Een paar aandachtspunten:

  • Elke tussentijdse wijziging in naam, adres, telefoon en/of e-mailadres etc. dien je schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie
  • Het lidmaatschap wordt zonder opzegging elk jaar stilzwijgend verlengd, opzeggingen gaan op 1 april in en moeten vóór 31 december worden ingediend. Voor opzeggingen tussen 1 januari en 31 maart wordt een bedrag van € 20,- in rekening gebracht, vanwege een afdracht aan de KNLTB.
  • Bij verlies van je KNLTB-pas dien je contact op te nemen met de ledenadministratie. De kosten voor een nieuwe pas bedragen € 7,-.
  • Lidmaatschap van UVV tennis is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de tennislessen.
  • Om senioren (18+) competitie te spelen is een regulier lidmaatschap senioren vereist.
  • Om deel te nemen aan tennislessen voor senioren (18+) is een regulier lidmaatschap senioren vereist.

Sponsoren

  • Ester2improve
  • BTA
  • Intersport

Realisatie: verenigingenweb