Reglementen

Huishoudelijk regelement

UVV Tennis kent een huishoudelijk reglement. Daarin zijn de rechten en verplichtingen van alle leden vastgelegd. De Algemene Ledenvergadering heeft op 5 november 2009 met dit huishoudelijk reglement ingestemd.

Download hier het huishoudelijk regelement

Statuten

Op 22 april 2009 is formeel de vereniging UVV tennis opgericht. Aan deze oprichting lag een wijziging in het organisatiemodel van de gehele sportvereniging ASV UVV ten grondslag. De tennisclub bestaat namelijk al veel langer dan 2009: de geschiedenis van de vereniging gaat terug tot 1982. In 2012 vierde de tennisclub dan ook haar 30-jarig bestaan.

De wijziging per 22 april 2009 is ook statutair vastgelegd bij de notaris.

Download hier de statuten

Baanregelement

Voor iedereen die gebruik maakt van de banen en/of de wachtruimte van UVV tennis - zowel leden, als introducees als niet-leden die banen huren - zijn regels van kracht. Deze zijn vastgelegd in het baanreglement.Het baanreglement is vastgesteld door het bestuur van UVV tennis.

Download hier het baanregelement

Privacy statement

UVV Tennis kent een privacy statement. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over hoe UVV Tennis o.a. omgaat met persoonsgegevens.

Download hier het privacy statement

Sponsoren

  • BTA
  • Intersport
  • Ester2improve

Realisatie: verenigingenweb