Lid worden en contributie

Lid worden

UVV Tennis kent geen wachtlijsten om lid te worden en aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. 

Als je lid wilt worden van UVV Tennis, dan kan dit door te klikken op de button 'Lid worden?', te vinden rechtsboven in het scherm. Mocht je problemen ondervinden met de inschrijving, neem dan contact op met de ledenadministratie, te bereiken via [email protected]

LET OP: Tennislessen zijn niet bij een lidmaatschap bij UVV Tennis inbegrepen.

Soorten lidmaatschap
UVV tennis kent verschillende soorten lidmaatschappen. Onderstaande tabel biedt daarvan een overzicht, inclusief de contributiebedragen op jaarbasis. Deze bedragen gelden voor het speelseizoen van 1 april 2024 t/m 31 december 2024.

Soort lidmaatschap Contributie   Speelrecht
Regulier senioren (18+) 150,00   Op elk moment speelgerechtigd
Daglid senioren (18+) 77,50   Op maandag t/m vrijdag tot 18:00 uur
Jongeren (13 t/m 17 jr) 62,50   Op elk moment speelgerechtigd
Jeugd (t/m 12 jr) 45,00   Maandag t/m vrijdag tot 18:00 uur, zondag tot 12:00 uur. Indien banen vrij op zondag tot 18:00.
Niet spelend lid 0,00   Geen speelrecht, wel onderdeel ledenbestand
Donateur Naar keuze   Geen speelrecht


Om te bepalen of een lid in de categorie jeugd, jongeren of senioren valt, wordt het jaar waarin je de leeftijd bereikt als uitgangspunt gebruikt. Wijzigingen hierin zullen automatisch door de ledenadministratie worden verwerkt. In alle andere situaties waarbij een lid wenst te veranderen van soort lidmaatschap, kan dit alleen door tijdig een bericht te sturen aan de ledenadministratie (uiterlijk op 31 december voorafgaand aan een nieuw speelseizoen). 

KNLTB-pas
De ledenadministratie zorgt voor aanlevering van je gegevens bij de KNLTB, en vraagt – zodra het inschrijfformulier inclusief de machtiging voor de contributiebetaling en een pasfoto binnen is – de KNLTB-pas aan. Het duurt ongeveer 1-2 weken voordat de KNLTB-pas gereed is. De pas komt binnen bij de ledenadministratie van UVV tennis; deze zal contact opnemen voor de overhandiging. De pas wordt uiteraard alleen uitgereikt als de contributiebetaling goed is verlopen.

Met de ledenpas kun je vervolgens gebruik maken van het digitale afhangsysteem van de vereniging. Eveneens geeft de pas toegang tot het tennispark van UVV Tennis.

Een paar aandachtspunten:

  • Nieuwe lidmaatschappen kunnen enkel ingaan op de 1e van de maand.
  • Let op: na het versturen van het aanmeldformulier ontvang je geen bevestigingsbericht. Op of rond de 1e van de maand, zodra je aanmelding verwerkt is in de ledenadministratie, ontvang je een uitgebreide bevestigings/welkomstmail.
  • Elke tussentijdse wijziging in naam, adres, telefoon en/of e-mailadres etc. dien je  door te geven aan de ledenadministratie ([email protected]).
  • Het lidmaatschap wordt zonder opzegging elk jaar stilzwijgend verlengd.
  • Bij verlies van je KNLTB-pas dien je contact op te nemen met de ledenadministratie. De kosten voor een nieuwe pas bedragen € 7,-.
  • Lidmaatschap van UVV tennis is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de tennislessen.
  • Zowel voor senioren als junioren is een lidmaatschap van UVV Tennis vereist om competitie te kunnen spelen en tennislessen te kunnen volgen bij onze club.