Tennissen voor niet-leden

Ook als je geen lid bent van UVV Tennis, mag je onder bepaalde voorwaarden bij de vereniging komen tennissen. Dit kan in de vorm van een introductie door één van de leden of door het huren van een baan.

Introductie

Misschien tennist je vriend, buurvrouw, collega of iemand anders die je kent bij UVV Tennis en wil je graag een keer samen met hem of haar spelen. Dat kan! De kosten hiervoor bedragen € 5 per keer. Deze kunnen ter plekke contant betaald worden, via een afdracht in de brievenbus die in de wachtruimte is te vinden. Voor introducés gelden de volgende voorwaarden:

  1. Per keer mag een lid maximaal één introducé meenemen. In geval een lid van UVV tennis meer dan één introducé wil meenemen, dan is de regeling voor baanhuur van kracht.
  2. Introducées zijn niet toegestaan tijdens interne toernooien, competitie, trainingen of andere activiteiten, tenzij het bestuur van UVV Tennis expliciet heeft besloten dat bepaalde activiteiten ook openstaan voor niet-leden.
  3. Het lid dat een introducé meeneemt, is verplicht af te hangen met een geldige KNLTB-ledenpas.
  4. Ook voor de introducé is afhangen verplicht; dit kan door gebruik te maken van de tijdelijke pas die naast het afhangbord hangt.
  5. Het UVV-lid dat een introducé meeneemt, is ten alle tijden verantwoordelijk voor de introducé en zorgt ervoor dat de introducé op de hoogte is van de geldende regels op en rond de baan.
  6. Mocht de introducé tijdens het spelen schade veroorzaken aan de banen, materialen of andere onderdelen van het tennispark, dan is het UVV-lid dat de introducé meeneemt verplicht om daar melding van te doen bij het bestuur van UVV Tennis en zullen de kosten voor rekening komen van het betreffende UVV-lid.
  7. UVV Tennis kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de introducé tijdens het spelen te maken krijgt met een ongeval of blessure.

 

Baanhuur (evenementen of bedrijfsactiviteiten)

Het tennispark van UVV Tennis is niet toegankelijk voor niet-leden; alleen met een ledenpas is het mogelijk het terrein te betreden. Dat maakt dat baanhuur alleen mogelijk is als dit ruim van te voren geregeld is en er afspraken zijn gemaakt over de toegang tot het park . UVV Tennis werkt graag mee aan het mogelijk maken van evenementen of bedrijfsactiviteiten op de tennisbanen. Neem voor het huren van banen minimaal 4 weken van te voren per What's App contact op met de secretaris van UVV Tennis, te bereiken via 06-40821112.

Nb: baanhuur op individuele basis is met ingang van oktober 2019 niet meer mogelijk.