Adres en contact

Adresgegevens

Adres tennisbanen
Parkzichtlaan 201 
3451 GX Vleuten

Binnen Utrecht Leidsche Rijn kun je het best de borden richting 'Sportcentrum Paperclip' volgen.

 

Contactgegevens

Net als elke vereniging draait UVV Tennis op de hulp en inzet van veel vrijwilligers. Zij zorgen voor de organisatie van activiteiten, dat de unit en het park schoon zijn en onderhouden worden, dat de drankvoorraad bijgevuld blijft en nog veel meer.
 
UVV Tennis kent sinds 2019 een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Zij vergaderen één keer per 4-6 weken. Daarnaast organiseert het bestuur tenminste één keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV); hierbij worden alle seniorleden uitgenodigd en vindt formele besluitvorming plaats, bijvoorbeeld over de hoogte van de contributie voor een volgend tennisseizoen of over investeringen in het park. Meestal vindt de ALV in maart plaats, hét moment om als lid van de vereniging je stem te laten gelden en mee te beslissen over ontwikkelingen binnen de club.
 
Naast het bestuur zijn er verschillende commissies, zoals de activiteitencommissie die interne toernooien en de clubkampioenschappen organiseert, de open toernooicommissie, die het jaarlijkse open toernooi regelt of de jeugdcommissie, die zorgt voor de competitie en activiteiten voor onze jeugdleden.

Voor specifieke vragen kun je het bestuur of één van de commissies benaderen:

     
Rol Naam E-mail adres
Voorzitter a.i. Katy Praet [email protected]
Penningmeester Rody van der Vliet [email protected]
Secretaris  Katy Praet [email protected]
Algemeen bestuurslid; Vicevoorzitter Taurai Dzimwasha [email protected]
Algemeen bestuurslid; Ledenadministratie Nicole Risseeuw [email protected]
     
Activiteitencommissie Organisatie interne toernooien en clubkampioenschappen [email protected]
Jeugdcommissie Jeugdactiviteiten [email protected]
Kascontrolecommissie Kascontrole [email protected]
Ledenadministratie Ledenadministratie [email protected]
Onderhoudscommissie Onderhoud, schoonmaak unit, banen, park [email protected]
Sponsorcommissie Sponsorzaken [email protected]
Technische commissie Organisatie van voor- en najaarscompetitie [email protected]
UVV Open Toernooicommissie Organisatie UVV Open Toernooi [email protected]