Statuten en reglementen

Statuten

Op 22 april 2009 is de vereniging UVV tennis formeel opgericht. Aan deze oprichting lag een wijziging in het organisatiemodel van de gehele sportvereniging ASV UVV ten grondslag. De tennisclub bestaat namelijk al veel langer dan 2009: de geschiedenis van de vereniging gaat terug tot 1982. In 2012 vierde de tennisclub dan ook haar 30-jarig bestaan.

De wijziging per 22 april 2009 is ook statutair vastgelegd bij de notaris.

Klik hier voor de statuten.

 

Huishoudelijk reglement

UVV Tennis kent een huishoudelijk reglement. Daarin zijn de rechten en verplichtingen van alle leden vastgelegd. De Algemene Ledenvergadering heeft op 5 november 2009 met dit huishoudelijk reglement ingestemd.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

 

Baanreglement

Voor iedereen die gebruik maakt van de banen en/of de wachtruimte van UVV tennis - zowel leden, als introducees als niet-leden die banen huren - zijn regels van kracht. Deze zijn vastgelegd in het baanreglement.Het baanreglement is vastgesteld door het bestuur van UVV tennis.

Klik hier voor het baanreglement.

 

Privacy statement

UVV Tennis kent een privacy statement. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over hoe UVV Tennis o.a. omgaat met persoonsgegevens.

Klik hier voor het privacy statement.