Algemene Ledenvergadering 13 februari

12 februari 2024

Beste UVV-tennisleden,

Graag herinneren wij jullie aan de Algemene Ledenvergadering die gepland staat voor aanstaande dinsdag 13 februari. De ALV vindt plaats om 20.00 uur in de bestuurskamer van UVV in de Paperclip (hoofdgebouw). Op de agenda staan enkele punten waarover moet worden gestemd:

  1. Benoeming nieuwe voorzitter
  2. Jaarrekening en verantwoording 2023.
  3. Contributie 2024 en 2025 

En we hebben nog wat mededelingen over tennislessen. Het is heel belangrijk dat op deze bijeenkomst voldoende leden aanwezig zijn, om goede besluiten te kunnen nemen. Als je niet aanwezig kunt zijn op dinsdag 13 februari, vul je dan een machtigingsformulier in? Het ingevulde machtigingsformulier geef je mee aan een ander lid dat wel aanwezig kan zijn. Of je kunt het sturen naar [email protected]. Zorg dan wel dat degene die je hebt gemachtigd, wel aanwezig is op de ALV. Het machtigingsformulier heb je per mail ontvangen of vind je in de bijlage van dit bericht. We hopen jullie te zien tijdens de ALV aanstaande dinsdag.

Vriendelijke groet,

Bestuur UVV-tennis

2024-2-13 Machtigingsformulier ALV UVV Tennis.docx

Nieuwscategorieën